Privacybeleid

Privacyverklaring

POB biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

POB hecht groot belang aan de bescherming van jouw privacy en aan de veiligheid van je persoonsgegevens. Wij zullen je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op POB rust of wanneer jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Voor wie geldt dit privacystatement?

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de POB-websites: www.pobteams.nl, www.ticksz.nl en www.ikbenaanwezig.nl  inclusief eventueel bijbehorende POB apps voor mobiel en Connected TV . Daarnaast geldt dit privacystatement voor luisteraars die contact hebben of meedoen met acties van de POB. bijvoorbeeld het bellen naar de studio. POB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt POB?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s en eventueel jouw filmpjes, maar ook digitale gegevens als ip-adressen en mobiele telefoon id’s. POB verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van het soort dienst of product die je gebruikt:

Contactgegevens
Dit zijn de gegevens om contact met je op te kunnen nemen zoals je naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres.

Inbelgegevens
Dit zijn gegevens over het inbellen, zoals het telefoonnummer waarmee je naar de belt, gegevens over hoe vaak je hebt gebeld en de laatste keer dat je hebt gebeld.

Reactie gegevens
Dit zijn foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten die je aan POB via sms, app, e-mail of de website toestuurt.

Gegevens over uw deelname aan periodieke acties
Dit zijn gegevens over bijvoorbeeld een donatie, een veiling, een (app)bericht of over jouw deelname aan een prijsvraag. In bijzondere gevallen, zoals gezamenlijk acties van alle Nederlandse zenders, worden sommige gegevens gedeeld voor redactionele doeleinden met andere omroepen of radiozenders. Hierbij wordt er strikt op toegezien dat jouw gegevens enkel voor de actie wordt ingezet en nergens anders voor.

Klikgedrag en cookies en cookie monitoring
Klikgedrag zijn gegevens over je bezoek aan POB websites en -apps via cookies of vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op jouw eigen computer. Zo kan jouw browser opnieuw herkend worden en kunnen wij het gebruik van de website meten. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het bezoeken van onze website of wanneer daar een wettelijke toestemming voor is, zoals het doen van website bereiksmeting.

Om het cookie-overzicht compleet te houden en je hierover goed te kunnen informeren, gebruikt POB een service van Datasteams.io. Middels een script op onze websites wordt er op vaste tijden, en dus bij willekeurige bezoekers, bijgehouden welke cookies er geplaatst worden en voor welk doel. Dit maakt het voor POB mogelijk om eventueel ongewenste cookies op te kunnen sporen en te verwijderen. 

Apparaatgegevens
Apparaatgegevens betreffen onder andere je IP-adres, een toestel identifier, schermresolutie, type en versie van je browser en besturingssysteem.

Naast bovenstaande gegevens worden bij gebruik van pobteams.nl de volgende gegevens verwerkt:

Accountgegevens
Dit zijn de gegevens die je nodig hebt om een account aan te maken en daarmee in te loggen op een website van POB, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord.

Favoriete muziek, films en programma’s
Dit zijn de gegevens die je opslaat over jouw favoriete Teams, Battles, Aanvoeders en of Mc’s bij de POB.

Leeftijd
Deze gegevens kunnen optioneel worden ingevuld.

Gebruiksgegevens POB
Dit zijn gegevens over het gebruik van de verschillende diensten van POB wanneer de gebruiker is ingelogd op zijn POB account. Denk hierbij aan gegevens over de webpagina’s van POB die zijn bezocht en welke video’s zijn bekeken of waar je bent gestopt met kijken in een uitzending om later weer verder te kijken.

Betaalgegevens
Dit betreft bijvoorbeeld jouw rekeningnummer of informatie die laat zien, of je als abonnee van POB aan de betalingsverplichtingen hebt voldaan.

 

Voor welke doelen verwerkt POB persoonsgegevens?

POB Website en Social media kanalen
Wanneer je een stemt op de website of een kaartje koopt, gebruiken wij diverse gegevens van je, zoals:

 • Jouw contact- en inloggegevens
 • IP-adres voor cookiesNieuwsbrievenVia ww.pobteams.nl  kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld informatie over activiteiten, enquêtes en interessante themagerelateerde onderwerpen. Met het aanmelden voor een nieuwsbrief verwerken wij je naam en e-mailadres. Wanneer je jezelf uitschrijft, worden je gegevens vernietigd.

Contact- en oproepformulieren
Via de websites van POB kun je vragen stellen of opmerkingen maken over POB. Hiervoor is het nodig om je contactgegevens te verwerken – dit zijn uw naam en e-mailadres – zodat wij contact met je op kunnen nemen over de vraag of opmerking.

Reacties via contactformulieren op programmapagina’s worden in sommige gevallen automatisch doorgestuurd naar de redactie van een omroep of een externe producent.

PrijsvragenPOB  organiseert regelmatig prijsvragen. Wanneer je hieraan meedoet, verwerken wij je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om te bepalen wie de prijsvraag heeft gewonnen, en vervolgens om contact op te nemen met de winnaars.

POB op sociale media

POB heeft een aantal social media-accounts op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Je kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze social media-accounts. POB verwerkt geen persoonsgegevens van jou via social media buiten het betreffende platform. POB verwerkt wel algemene informatie, zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van POB te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Om zoveel mogelijk publiek te bereiken, houdt POB  je graag op de hoogte van battles. Dat doen wij ook via advertenties op Facebook, YouTube en Instagram. POB bepaalt hierbij vooraf een doelgroep, zonder dat daarbij persoonsgegevens worden verwerkt. De advertenties worden door Facebook en Instagram aangeboden aan hun gebruikers die tot de doelgroep behoren. POB  verstrekt dus geen persoonsgegevens aan Facebook en Instagram. Er worden door Facebook en Instagram wel door hen verzamelde persoonsgegevens verwerkt om de advertenties te vertonen en bij te houden welke advertentie jij als gebruiker hebt gezien. Zo krijg je niet steeds dezelfde advertentie.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Jouw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan. De gegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Ook worden er zo min mogelijk persoonsgegevens uitgevraagd.

Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn. Deze persoonsgegevens worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

 1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:
  Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor het uitvoeren van onze taken en voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens POB uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van POB persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.
 2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
  Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.
 3. Toestemming:
  In andere gevallen vragen we eerst jouw toestemming voordat we jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen, leggen wij hieronder uit.

POB Publieksonderzoek: Klikgedrag en Cookies

Klikgedraggegevens worden gebruikt voor webanalyse. Dat is anoniem, statistisch onderzoek. Anderzijds worden klikgedraggegevens gebruikt om onze websites zoveel mogelijk te optimaliseren en deze op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen.

De cookies die voor de meetbureaus worden geplaatst dan wel door hen worden uitgelezen, verzamelen informatie over het aantal gebruikers en het kijkgedrag van de gebruikers van onze websites en apps. Hierbij worden onder andere het IP-adres en/of het identificatienummer van je tablet of smartphone gebruikt.

Voor deze analytische doeleinden schakelt POB het meetbureau verschillemde social media platformen in. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor: Voor de geanonimiseerde bereiksanalyses  van websites, mobiele app’s, SmartTV- en HbbTV-apps. 

Cookies worden ook gebruikt om websites te optimaliseren, bijvoorbeeld om uw instellingen te behouden tijdens het invullen van een formulier. Zo wordt het gebruik van onze sites vergemakkelijkt.
Al deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren.

Uw rechten/ Inzageverzoek

Je kunt POB op ieder moment verzoeken jouw gegevens in te zien, te beperken, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je richten aan: POB e-mail punchoutbattles@gmail.com

Om je verzoek in behandeling te nemen moet POB je identiteit kunnen vaststellen. Je kunt dit doen door je e-mail adres op te sturen.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
De AP is de nationale toezichthouder van de privacywetgeving. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de AP over de verwerking van persoonsgegevens door POB. Zie hiervoor de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Links naar andere websites
Op de website tref je soms links aan naar andere websites. POB is niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als je nog vragen hebt over ons privacystatement, neem dan contact op met POB via mail naar punchoutbattles@gmail.com